Konkurs urodzinowy!


 Trochę spóźniony, ale jest! Konkurs z okazji 1 urodzin bloga! Do wygrania ręcznie robiony notatnik na wegetariańskie przepisy, długopis w stylu eko oraz coś, co każdy dbający o zdrowie powinien mieć w swojej kuchni czyli ksylitol i sól himalajska.

Aby zdobyć nagrodę wystarczy do 28 lutego przysłać na adres goodchanges@wp.pl przepis wraz ze zdjęciem na zdrową, wegetariańską i bezglutenową przekąskę, którą można zabrać ze sobą na przykład do pracy. Najciekawszy przepis wygrywa!

Przed udziałem w konkursie należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej regulaminem oraz wyrazić zgodę na postanowienia regulaminu w formie dopisku w mailu konkursowym: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”.

konkurs good changes

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 22.02.2016 i trwa do 28.02.2016 do godz. .24.00.

W trakcie trwania konkursu Organizator może przesłać uczestnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej wiadomości związane z przebiegiem konkursu.

Zasady udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

1. Zapoznać się z treścią regulaminu konkursu zamieszczonego na blogu goodchanges.pl oraz wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu w formir dopisku w e-mailu konkursowym: „Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

2. Przesłać na adres: goodchanges@wp.pl zdjęcie oraz przepis djęcie oraz przepis wraz z dopiskiem konkurs urodzinowy na zdrową, wegetariańską oraz bezglutenową przekąskę, którą można zabrać ze sobą na przykład do pracy.

Uczestnik może przesłać kilka zgłoszeń konkursowych.

Spełnienie powyższych warunków stanowi zgłoszenie konkursowe.

3. 29 lutego 2016 r. zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów konkursu nie będą przyjmowane.

4. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Uczestnik przesyłając zdjęcie oraz przepis udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wykonanego zdjęcia na blogu goodchanges.pl oraz profilu Good changes w serwisie Facebook, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

Prawa autorskie

Każdy Uczestnik, który wykonał zdjęcie w ramach konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego zdjęcia i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonane zdjęcie nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

Nagrody i sposób ich przyznawania

Nagrodą w konkursie  jest ręcznie robiony notatnik na przepisy wegetariańskie oraz długopis w stylu eko, a także coś, co każdy dbający o swoje zdrowie w kuchni mieć powinien czyli ksylitol oraz sól himalajska.

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu Good changes w serwisie Facebook oraz na blogu goodchanges.pl

Nagrodzona osoba jest zobowiązana podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: goodchanges@wp.pl

Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na profilu Good changes w serwisie Facebook oraz na blogu goodchanges.pl wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.

Organizator wyda nagrody rzeczowe zwycięzcy konkursu za pośrednictwem Poczty Polskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

Powodzenia!


Dodaj komentarz